Årsmøte i Lillestrøm Tennisklubb

Til medlemmene i Lillestrøm Tennisklubb

Lillestrøm 22.11.2017

 

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Lillestrøm Tennisklubb

Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i Lillestrøm Tennisklubb.   

Ekstraordinært årsmøtet avholdes den 7.12.17 kl 18.00 på Fagerborg Hotell i Lillestrøm.

Saker som skal behandles er:   

 

  1. Lovendring – § 15 pkt. 10 b) reduksjon av antall styremedlemmer fra 5 til 3 styremedlemmer.

Skal være 5 totalt og 1 vara. Ble en skrivefeil ved innsending til kretsen. Der står det leder, nestleder, 5 styremedlemmer (må endre til 3) og 1 vara.

  1. Valg av 1 revisor
  1. Valg av medlemmer til valgkomiteen som skal bestå av: leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov §§ 5 til 8.  


Velkommen til ekstraordinært årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret

Valgkomiteens innstilling:

Valgkomiteen har følgende forslag:

Valg av 1 revisor (skal være 2, her er Lars Myhrer valgt fra før):

Lars Jappee.

Valg av 4 medlemmer til valgkomiteen. (Er i dag kun 2 medlemmer, men er i styret, så disse går ut):  

Børre Tosterud – Leder                                                                                                                                                                    Lise Angermo Grandal- Medlem                                                                                                                                             Tommy Halvorsen – Medlem                                                                                                                                                     Sissel Krogstad – Varamedlem