Info om kurs

Til medlemmer og kursdeltagere

Informasjon om den videre trenersituasjonen i Lillestrøm Tennisklubb

Styret takker for et godt møte med mange av dere kursdeltakere i klubbhuset 13.11.2017.

Etter møtet 14.11.17 har styret vedtatt å gi Rasmus anledning til å fullføre alle kurs som planlagt frem til jul inneværende år. Dere møter da  på kurs som vanlig.

Det er noen krav som er absolutte bl.a. kriteriene til drift fastsatt av NTF. Dersom Rasmus godtar dette, vil det være mulig for Rasmus å fortsette som trener, i samarbeid med Trond Westbye, også etter nyttår.
Hvis Rasmus ikke er interessert i å fortsette etter jul, er det Trond som trener i 2018.

Mer informasjon om dette kommer etter hvert.

Klubben har en bok som ble laget da LTK fylte 100 år i 2010. Den har fått tittelen: De første 100 årene. Det var bevisst da vi tenker å overleve noen hundre år til. Vi er nå godt i gang med de neste 100, og håper alle er med på en god utvikling for klubben.
Disse vil bli lagt i hallen slik at de som er interessert kan ta med seg et eksemplar og gjøre seg kjent med klubbens historikk.

Det informeres også om at Asmund Sveen har trukket seg fra styret, og at Heidi Nicolaisen er satt inn i hans sted. Vedtatt på styremøte 2.11.17 og avklart med Akershus idrettskrets.

 

Styret LTK