«Tusener» å spare i medlemstilbud fra vår sponsor LillestrømBanken

Som sponsor av Lillestrøm Tennisklubb jobber LillestrømBanken for deg og lokalmiljøet. Vi er veldig glade for at vi får lov til å være en samarbeidspartner for dere, og som vi sier hos oss – så er vi en stolt sponsor.

For å gjøre vårt samarbeid enda bedre, gir LillestrømBanken et godt tilbud til alle medlemmer tilknyttet Lillestrøm Tennisklubb.

Tilbudet gjelder også for de av medlemmene som allerede er kunde hos oss, men dere må kontakte oss for dette.

Lillestrøm Tennisklubb sine medlemmer kan kontakte Håkon F. Olsen i LillestrømBanken på tlf: 45504632 for mer informasjon om vårt tilbud.

Se hele tilbudet på www.lillestrombanken.no/sponsor

Husk for alle kunder av banken å gi tennisklubben din stemme på lokalbidraget