Dugnad til åpning av utebanene 1.mai 2018

Alle som vil bidra  på dugnad er hjertelig velkommen:

Hei alle tennisvenner!

Da er tiden kommet for den årlige ute dugnaden for å få istand uteanlegget til 1.5.2018

Dugnaden blir følgende dager:

 torsdag 26. og fredag 27. april kl. 17.00

Lørdag 28. april kl. 10.00

Søndag 29. april kl. 11.00

 Viktig at du stiller.

Det er nok av oppgaver som skal gjøres.

Første prioritet er å få banene ferdige gruset og valset med ordentlige nedgravde linjer!
Det øvrige på uteanlegget ordnes som vanlig. Gjerdestolpene må i år igjen slås ned.
Busker og annet fjernes.
Maling av klubbhuset der det er nødvendig.
Bannere henges opp.
Klubbhuset vaskes innvendig.

Hovedansvarlig for baner, klubbhus, utendørs er Stig Lintorp og Gunnar Rasmussen

Hovedansvarlig for klubbhuset Anne-Lise Leidland

God Dugnad!

Mvh
Anne-Lise, Stig og Gunnar