Vi åpner utebanene for i år 1.mai 2017

Alle som vil bidra  på dugnad er hjertelig velkommen:

Hei alle tennisvenner!

Da er tiden kommet for den årlige ute dugnaden for å få istand uteanlegget til 1.5.2017

Dugnaden blir følgende dager:

 torsdag 20. og fredag 21. april kl. 1700

Lørdag 22. april kl. 1000

Søndag 23. april kl. 1200

 Viktig at du stiller.

Det er nok av oppgaver som skal gjøres.

Første prioritet er å få banene ferdige gruset og valset med ordentlige nedgravde linjer!
Det øvrige på uteanlegget ordnes som vanlig. Gjerdestolpene må i år igjen slås ned.
Busker og annet fjernes.
Plenen kalkes og maling av klubbhuset males der det er nødvendig.
Bannere henges opp.
Klubbhuset vaskes innvendig.

 

Hovedansvarlig for banene Stig Lintorp

Hovedansvarlig for Klubbhuset Heidi Nicolaisen

God Dugnad!

Mvh
Stig og Gunnar