Klubbideologi Lillestrøm Tennisklubb

 

Ha et nært samarbeid med til enhver tid ansvarlig trener. Hovedideologien er at klubben satser på konkurransetennis på et nasjonalt nivå og internasjonalt nivå. Det er da viktig å skape en klubb med godt miljø som har et godt tilbud til alle sine medlemmer. Dette vil bidra til treningsiver og at tennisinteressen øker, som begge skaper grobunn for utvikling av gode spillere.

Lillestrøm Tennisklubb skal legge forholdene til rette slik at alle som vil spille tennis skal kunne drive idretten med størst mulig utbytte, og ha mulighet til å oppnå et prestasjonsnivå i samsvar med egne ambisjoner.

Våre mål skal være positivt og inkluderende miljø som favner bredt:

* Helårsidrett for Lillestrøm Tennisklubb

* Tilbud om tennisskole/ play&stay

* Konkurransespillere fra U.10-U.18

* Stille lag i divisjonstennis for damer, herrer og veteran

* Sosiale samlinger og klubbmesterskap for alle klubbens medlemmer