Årsmøte i Lillestrøm Tennisklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Lillestrøm Tennisklubb

Årsmøtet avholdes den 10.6.2021  17.6.2021 kl 18.00 i klubbhuset, Buegata 9, Lillestrøm. (flyttet pga ikke ferdig regnskap)

I år må de som ønsker å delta melde seg på i forkant. Dette skyldes de spesielle omstendighetene med smittefare. Påmelding til post@lillestromtk.no innen 3.6.2020 10.6.2021

Planen er å holde møtet i klubbhuset, men ser an sted ift antall påmeldte. Gir beskjed hvis endring

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 3.6.2021  10.6.2021 til post@lillestromtk.no .

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.lillestromtk.no .

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret